slide1 slide2 slide3 slide4

Иновативност

Како и секоја успешна компанија, ГП „Техника“ дооел., својот иден развој го бара во прифаќање и употреба на нови трендови и стандарди во архитектурата градежништвото.

Развојниот концепт се темели на детална анализа и согледување на модерните барања на инвеститорите, стремеж кон нивно задоволување на најбрз, најекономичен и најквалитетен начин.

Нашите објекти се потврда за сигурност, квалитет, брзина и професионалност за кои се залагаме. Со стекнатото искуство од над 20  години и голем број на изведени објекти низ Македонија, ГП „Техника“ континуирано го подобрува квалитетот и се стреми да ги постави трендовите во градежништвото во Македонија.

Пред се веруваме во задоволни купувачи и инсистираме на професионално, одговорно и навремено извршување на обврските кон нашите клиенти и соработници. Наш главен приоритет е обезбедување на квалитетно еко домување, притоа ставајќи главен акцент на сигурноста, енергетската ефикасност на објектите за намалување на негативните влијанија врз животната средина и штедење енергија, и квалитетот на градежните материјали и вградената опрема.

Со континуирано следење на современите технологии и модели на градење, како и нивна примена, постојана соработка со иновативни компании во областа на градежништвото и инвестиција во најквалитетни градежни материјали со одлични термички, акуситични и хидроизолациски својства за кои секогаш обезбедуваме најдолги гаранции, Техника гради домови по врвни стандарди.

Материјалите и опремата која ја вградуваме се исклучиво од брендирани македонски, европски и светски производители за чиј квалитет гарантираат производителите и дистрибутерите на истите. За да обезбеди успешност во изработката и градењето, Настел има свој стручен и лиценциран кадар за надзор на изведбата на објектите со што се осигурува квалитетот при градењето.

За Нас!


Нашите услуги ги нудиме на македонскиот пазар и располагаме со високо стручен кадар, од сите области на градежништвото, кој е спремен да одговори на сите предизвици и потреби во секој момент.

За Нас

Нашите услуги ги нудиме на македонскиот пазар и располагаме со високо стручен кадар, од сите области на градежништвото, кој е спремен да одговори на сите предизвици и потреби во секој момент.

Контакт

Адреса:
Илија Алексов бр. 71,
2420, Радовиш,
Република Македонија
 
Директен контакт:
+389 (70) 357 990

Телефон: +389 (32) 630 055 
е-маил: contact@tehnikagp.mk
веб: www.tehnikagp.mk

Галерија